Over Ons

Profij Adviesbureau

Wij zijn een adviesbureau die werken met ervaren inkoop adviseurs, contract- en leverancier managers en juridische professionals die gespecialiseerd zijn in juridische, operationele, tactische en strategische inkoop vraagstukken.

Publieke (Europese) aanbestedingen (rijks)overheid

Wij leveren voor elk type aanbesteding juristen, inkoopadviseurs en contractmanagers voor Rijksoverheden en Gemeenten voor oa. het begeleiden van Europese Aanbestedingen, Meervoudige onderhandse en Enkelvoudige aanbestedingen. Dit is onze core business.

Het (elektronisch) inschrijven op Europese aanbestedingen zijn voor veel overheden en MKB bedrijven een zware last. Inschrijven of meedingen naar een overheidsopdracht vergt veelal een grote belasting voor het bestaande personeel. Nieuwe wetgeving zou het voor alle partijen allemaal makkelijker moeten maken. Ingewikkelde procedures zijn tot op de dag van vandaag nog steeds aan de orde.

Wij kunnen overheden en MKB bedrijven hierin ontzorgen zodat de dagelijkse werkzaamheden binnen uw organisatie gewoon door kunnen gaan. Voor onder andere elke werken, diensten en leveringen aanbesteding kunnen wij u ontzorgen. Onze begeleiding gaat uit van een no nonsens benadering. Eerlijk en oprecht geven wij u een klant en klaar advies of nemen de gehele begeleiding tot aan de definitieve gunning over.

Private of semi private offerteaanvragen

Ondersteunen van private ondernemingen of semi private ondernemingen bij offerteaanvragen is een andere gespecialiseerde tak van Profij Adviesbureau. Zo is het schrijven van bestekken een niet alledaagse bezigheid voor veel private partijen. Profij Adviesbureau heeft vele opdrachten uitgevoerd op basis van verschillende behoefte voor diverse organisaties (profit  en non-profit) met het leveren van o.a.:

 • Aanbesteding Juristen
 • Projectleiders & Adviseurs Inkoop
 • (juridische) Inkoopadviseurs
 • Senior inkopers
 • Contractmanagers ICT & Facilitair
 • Kwaliteitsmanagers

Binnen elke inkoop- en beheer opdracht kunnen wij u in zijn geheel verzorgen of een deel van een inkoop- en beheerproces overnemen zoals:

 • Contractmanagement ICT & Facilitair
 • Offerteaanvragen begeleiden
  • Intake verzorgen
  • Plan van aanpak opstellen
  • Beschrijvend document opstellen
   • Programma van eisen of minimumeisen opstellen
   • Selectiecriteria te adviseren
   • Gunningscriteria te adviseren
  • Publicatie te verzorgen
  • Nota van inlichtingen te verzorgen
  • Procesverbalen opstellen
  • Beoordelingsteam te begeleiden
  • Voorlopige gunning te verzorgen
  • Definitieve gunning te verzorgen
 • Opstellen van (delen van) bestekken op:
  • ICT & Facilitair 
   • Beveiliging
   • Catering
   • Datacenters
   • Kantoorartikelen
   • Kantoormeubilair
   • Ruimtebeheer
   • Sanitaire artikelen
   • Schoonmaak gebouwen en specialistische reiniging en vloeronderhoud
   • Software
   • Werkplekken ICT
  • Groenvoorziening
   • EMVI
   • RAW-CROW
  • Vastgoed
   • Beheer-, eigendom- en huurdersonderhoud
 • Inschrijving verzorgen
  • complete offerte opstellen
  • adviezen of begeleiden

Dit doen we zowel voor alle profit- en non-profit organisaties of u nu aan de opdrachtgevers of opdrachtnemers kant werkzaam bent.

Wij hebben meer dan 30 jaar (praktijk) inkoop- contract- en juridische ervaring opgedaan in en bij (semi) overheidsinstanties, stichtingen en commerciële bedrijven.

Hiernaast hebben wij juristen in dienst die u kunnen adviseren en begeleiden op o.a. het gebied van:

- Aanbestedingsrecht (Nationaal en Europees)

- Bestuursrecht

- Ondernemersrecht

- WOB verzoeken

Voor meer informatie en/of opdrachten kunt u bellen met Edwin Schuiling op 06 - 23 36 78 06. Per e-mail is hij te bereiken op info@profij.nl .

Profij Adviesbureau is gevestigd in Rotterdam.